1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující uložením závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobní nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

V případě nedopatřením chybně uvedené ceny zboží bude o tomto zákazník neprodleně informován. Bez jeho autorizace ceny, nebude možno zásilku s navýšenou cenou odeslat.

 

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do jednoho pracovního dne, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. V případě objednávek na nestandardní zboží, které se na sklad s ohledem na jeho prodejnost vůbec nebere, nelze tyto zrušit, o uvedeném nicméně po objednání ze strany zákazníka musí být dodavatelem neprodleně informován a je zároveň požadováno odsouhlasení těchto nestandardních podmínek zákazníkem. Pokud tento souhlas vydán nebyl, nebude možno takovou objednávku realizovat.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Je možno zvolit způsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena dopravy je uváděna v nákupním košíku a také před uzavřením objednávky po zvolení konkrétního dopravce. Na realizovanou přepravu zboží nelze na rozdíl od vrácení zboží uplatňovat nárok na vrácení peněz, pokud ovšem nešlo o chybu dodavatele. Objednávka se standartně realizuje jako jeden celek. Pokud některá položka chybí a zákazník požaduje dodání zboží, které je skladem a následně hodlá počkat na doskladnění chybějícího zboží, bude položka dopravného účtována podle počtu realizovaných zásilek.

6) DODACÍ LHŮTA

Běžná dodací lhůta k zákazníkovi na skladové zboží je 1-2 pracovní dny v případě dopravy pomocí PPL a 2-3 dny u dodávek pomocí České pošty. V případě, že některé zboží nebude skladem, je v detailu produktu uvedena obvyklá dodací doba, ohledně konkrétního termínu dodání bude dodavatel zákazníka kontaktovat, jakmile bude mít k dispozici potřebné údaje. V případě výpadku eshopu nebo jiné nepředvídatelné závady, se tato doba může prodloužit.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné oprávněné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Ručíme i za vady vniklé dopravcem, na jejich uplatnění je ovšem nezbytné ze strany zákazníka ihned s dopravcem sepsat potřebný protokol a v takovém případě zachovat do vyřešení i obal ve kterém byla zásilka doručena, aby se předešlo případnému podvodnému jednání. Pouze na základě informace od zákazníka o poškozené nelze uplatňovat nárok na náhradní zboží nebo vrácení příslušné uhrazené částky. V případě potřeby může být vyžadována ze strany dodavatele fotodokumentace nebo zpětné odeslání poškozeného zboží.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu (lze v některých případech řešit pouze doloženou fotodokumentací)
3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

 

Svět Patchworku

 

 

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

SVĚT PATCHWORKU - Milena Komárková

Domažlická 596/14

713 00  Ostrava – Heřmanice